GENERALNY DYSTRYBUTOR W POLSCE

Małgorzata Baraniak

Kierownik Działu SprzedażyPOLSKA CENTRALNA
 • mazowieckie
 • lubelskie
 • podlaskie
 • warmińsko-mazurskie
Marek Bugajski

Regionalny Przedstawiciel HandlowyPOLSKA POŁUDNIOWA
 • dolnośląskie
 • małopolskie
 • opolskie
 • podkarpackie
 • śląskie
 • świętokrzyskie
Marcin Chełmiński

Regionalny Przedstawiciel HandlowyPOLSKA ZACHODNIA
 • kujawsko-pomorskie
 • lubuskie
 • łódzkie
 • wielkopolskie
 • zachodniopomorskie
P.P.H.U. FIRST

Regionalny Partner Handlowy


 • +48 58 692 32 42
 • ul. Meblowa 10, Straszyn

POMORSKIE
 • pomorskie

Kerox Sp. z o.o. z siedzibą w Raszynie przy ul. Finałowej 13 | NIP: 951-23-39-752 | REGON: 142935054 | kapitał zakładowy 50.000 zł
zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem 0000386237